Jaké jsou výhody rekuperace?

výhody rekuperace

Pokud hovoříme o rekuperaci, hovoříme o zpětném získávání tepla. Rekuperace nebo také rekuperační jednotka je moderní technologie, která se využívá k předehřívání venkovního čerstvého vzduchu, který je poté přiváděn do vzduchotechnické jednotky, kde projde skrze výměník. Vymění se zde s odpadním vzduchem putujícím z místnosti a do interiéru tak přijde jen čerstvý, příjemný vzduch, který hned zlepší trávení času doma.

Rekuperace je zároveň jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budovy. To je jedna z mnoha výhod rekuperačních jednotek. Pokud nechcete tolik platit za energie, vyplatí se vám investovat do rekuperace, která je jinými slovy investicí do budoucna. Navíc se na ni dnes vztahuje dotace z programu Nová zelená úsporám, kterou zajistí firma Orfina Consulting a.s.

Zmiňme si ještě další výhody rekuperace, které budou klíčové při rozhodování, zdali se pro rekuperaci rozhodnete či nikoli.

Vzduch bez alergenů

Již bylo zmíněno, že rekuperační jednotky umí podstatně snížit energetickou náročnost rodinného domu (a to až o 30%). Kromě toho však umí čerstvý vzduch putují zvenčí vyčistit tak, aby do interiéru vešel vzduch bez pylů, plísní, roztočů a bez jakýchkoli dalších alergenů. Pakliže patříte k alergikům nebo snad k astmatikům, neměla by rekuperační jednotka ve vaší domácnosti chybět.

Zbavuje vlhka

Rekuperační jednotka umí také zbavit vzduch v interiéru vlhka. To ocení nejen alergiky nebo astmatici, ale také všichni ostatní, jelikož se nebudou muset potýkat s plísněmi, což je nevítaný host, který často nechce odejít a se kterým se boj svádí opravdu dlouho.

Pro zdravější domácnost

Rekuperační jednotky nezbavují vzduch jen plísně nebo pylu či dalších alergenů. Zbavují vzduch mimo jiné i bacilů. Pokud si tedy pořídíte rekuperaci do své domácnosti, rázem budete žít v daleko zdravější domácnosti. Imunitní systém vám za to upřímně poděkuje, jelikož nebude muset každý den vést boje s bacily, jež se v interiéru nachází.