Jak získat dotaci na rekuperaci

rekuperace

Jelikož je rekuperace jeden ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost rodinného domu, znamená to, že je možné získat dotaci na rekuperaci. Rekuperační jednotky mohou snížit energetickou náročnost až o 30%, tudíž dojde ke splnění podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám, který vznikl na podporu těch, kteří investují do úsporných opatření, čímž šetří životní prostředí kolem sebe a planetu jako takovou.

V souvislosti s dotacemi na rekuperaci se však řada lidí ptá, jak vysoké mohou dotace být a jak je lze získat. Není to nic složitého, případně vám může pomoct firma Orfina Consulting a.s.

Jak vysokou dotaci lze získat?

Dotace na rekuperaci se dělí na dvě kategorie, a sice na dotace na rekuperace do stávajícího domu a na dotace na rekuperace instalované do domu zcela nového. Nejdříve se podívejme na první zmíněnou kategorii čili na dotace, které jsou určené pro rekuperaci instalované do stávajícího domu.

Dotace na rekuperace do stávající rodinných domů mohou dosáhnout výše podpor až 100 tisíc korun. Platí však, že se musí jednat maximálně o padesát procent celkových způsobilých výdajů. Tento typ dotace spadá do oblasti A čili do oblasti zaměřené na snižování energetické náročnosti rodinných domů. Hlavní podmínkou je dosažení úspory o dvacet procent.

Co se týče dotace na rekuperaci do nových rodinných domů, tento typ dotace už spadá do oblasti podpory B čili do oblasti, která podporuje výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. V tomto případě je možné získat dotaci ve výši až 450 tisíc korun na dům. Výše dotace se však odvíjí od dosažení energetických parametrů a samozřejmě opět platí, že se musí jednat o maximálně padesát procent celkových způsobilých nákladů.

Jak o dotaci požádat?

Buď se obraťte na výše uvedenou firmu nebo o dotaci požádejte sami. Jde to hravě online, stačí jen vyplnit příslušné formuláře, do kterého uvedete potřebné informace a k nimž přiložíte patřičné dokumenty, na základě kterých se rozhodne o schválení nebo o zamítnutí žádosti o příspěvek.