Proč rekuperaci v rodinném domě?

Nebaví vás platit velké částky za elektřinu? Nebaví vás zároveň doplácet za energie na rodinném domě? V dnešní době existuje opravdu celá řada možností, respektive úsporných opatření, do kterých stačí investovat a rázem dojde k výraznému snížení energetické náročnosti rodinného domu. Jednou z těchto možností, jedním z úsporných opatření je rekuperace, která umí uspořit teplo, a to až o třicet procent!

Co je rekuperace?

Možná jste o rekuperačních jednotkách doposud neslyšeli. Pokládáte si tedy otázku, co je rekuperace? Pakliže mluvíme o rekuperaci, mluvíme o moderní technologii, která si klade za cíl zpětně získávat teplo. Laicky řečeno – jedná se o technologii, která využívá energii vzduchu k tom, aby předehřívala venkovní čerstvý vzduch, který se přivádí do interiéru.

V praxi to vypadá tak, že se venkovní čerstvý vzduch dostane do vzduchotechnické jednotky, kde projde skrze výměník. Ve výměníku je čerstvý vzduch proměněn za odpadní vzduch z místnosti, který prochází do výměníku z druhé strany. Zatímco ven vyjde odpadní vzduch, do interiéru vejde ohřátý čerstvý vzduch, který zvyšuje kvalitu bydlení.

Kde se rekuperace využívá?

V souvislosti s rekuperací se nabízí ještě jedna otázka, a sice kde či jak se rekuperace využívá. Na rekuperační jednotky můžete narazit poměrně často, využívají se prakticky ve všech objektech nezávisle na tom, jestli se jedná o bytové jednotky, rodinné domy nebo o bazény či průmyslové stavy nebo jestli se jedná o jakékoli jiné občanské stavby. Jelikož je to jeden ze způsobů, jak snížit energetickou náročnost budovy, je o rekuperaci poměrně velký zájem, i když se nejedná o nejlevnější záležitost.

Je třeba také zmínit, že rekuperace se využívá i k ochlazování objektů, nejen tedy k jejich vytápění. Rekuperační jednotky mohou fungovat také obráceně čili v zimě mohou do interiéru přivádět vzduch teplý, zatímco v létě mohou do domácnosti nebo do jiného objektu přivádět vzduch ochlazený.

Je rekuperace účinná?

Účinnost rekuperace je velice důležité kritérium při výběru tohoto úsporného zařízení. Odborníci tvrdí, že účinnost rekuperace se musí pohybovat od nuly do sta procent. Pokud hovoříme o účinnosti rekuperace, mluvíme o účinnosti zpětného získávání tepla, tedy mluvíme o účinnost využívat odpadní teplo pro předehřev čistého, venkovního a chladného vzduchu.

Jak bylo zmíněno, účinnost rekuperačních jednotek se musí pohybovat od nuly do sta procent. Se stoprocentní účinností se však nesetkáte, jedná se o technicky nemožnou věc. Pokud by měla rekuperační jednotka stoprocentní účinnost, znamenalo by to, že by místnost byla větrána bez jakékoli ztráty energie.

Mluvme však o reálných číslech. V praxi se nejčastěji setkáte se rekuperačními jednotkami, které mají účinnost od třiceti do devadesáti procent. Při výběru hledejte především rekuperační jednotky, které mají účinnost nad šedesát procent. Takové rekuperační jednotky jsou považované za dobré. Pokud mají účinnost nad osmdesát procent, jedná se už o kvalitní, špičkové rekuperace, na které se můžete vždycky spolehnout. Na účinnosti rekuperace se podílí hned několik faktorů. Záleží především na velikosti jednotky, také na průtoku vzduchu a mimo jiné i na typu rekuperačního výměníku.